آب سر بالا

یاد آن روزها بخیر که هی نفر آخر می شدم

تا بقیه گرگ نشوند..

 

+آخر نفری گرگه..

 

نقطه پایان

م.ص

/ 5 نظر / 21 بازدید
فانی

پس دهقان فداکار بودی و ما خبر نداشتیم !

فریبا

در کوچه پس کوچه های احساس دنبالش می کردم او قایم باشک بازی می کرد

حسین

عالی....

شاعر شنیدنی ست

چه ایثار گر! قشنگ بود دوستم یهحسخاصی داشت نمیشه دوست نداشت متنتو مرسی به روزم